flag hu Nemzetközi

Adatvédelmi nyilatkozat

Örömmel vettük látogatását weboldalunkon, valamint érdeklődését a Roto Frank DST Hungary Kft. vállalat és szolgáltatásaink iránt. Ahhoz, hogy weboldalunk meglátogatásakor biztonságosan és kellemesen érezze magát, nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét és azok bizalmas kezelését.

Az adatvédelemre vonatkozó jelen tudnivalókkal arról szeretnénk tájékoztatni, mikor milyen adatokat tárolunk és milyen célra használjuk azokat – természetesen a hatályos adatvédelmi előírások figyelembe vételével.

Ha ezen kívül kérdései vannak személyes adatai kezelésével kapcsolatban, forduljon nyugodtan konszernünk adatvédelmi megbízottjához, akinek kapcsolatfelvételi adatai alul találhatók.

Az állandó technológiai tovább fejlesztés, szolgáltatásaink vagy a jogi helyzet változásai, valamint egyéb okok adatvédelmi információink módosításait követelhetik meg. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassuk, és kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon az aktuális helyzetről.


Alapvető információ

Amennyiben a következő szakaszokban nincs másképp megadva, weboldalaink használatakor semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk, kezelünk vagy használunk.

Ha internetoldalainkat meglátogatja, webkiszolgálóink automatikusan általános természetű információkat gyűjtenek. Ide tartozik a webböngésző fajtája, a használt operációs rendszer, az internet-szolgáltató tartományneve, a használt számítógép IP-címe, a weboldal, amelyről minket felkeres, azok az oldalak, amelyeket nálunk meglátogat, valamint a látogatás dátuma és időtartama.

Ezeket az adatokat nem tudjuk arra használni, hogy az egyes felhasználókat azonosítsuk. Az információkat csupán statisztikailag értékeljük ki és kizárólag arra használjuk, hogy weboldalaink attraktivitását, tartalmait és funkcionalitásait javítsuk.


A személyes adatok fogalma

Az EU általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) a személyes adatok a következőképpen vannak meghatározva:

Mindazon információk, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy”) vonatkoznak; azonosíthatónak olyan természetes személy tekinthető, aki olyan azonosítóhoz való hozzárendeléssel, mint a név, azonosítószám, helyszínadatok, online-azonosítás vagy egy vagy több különleges jellemző azonosítható, amelyek e természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságának kifejezései.


A személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó jogalap

Amennyiben a személyes adatok kezelési folyamataihoz az Ön beleegyezését beszerezzük, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja szolgál az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjául.

Személyes adatai kezelésekor az Ön és a Roto Frank DST Hungary Kft. vállalat közötti szerződés teljesítéséhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja szolgál jogalapul. Ez olyan kezelési folyamatokra is érvényes, amelyek előszerződési intézkedések végrehajtásához szükségesek..

Amennyiben személyes adatok kezelése olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek vállalatunkra hatálya van, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése c) pontja szolgál jogalapul.

Ha a kezelés vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges és az érintett érdekei, alapjogai és alapszabadságai nem haladják meg az elsőként megnevezett érdeket, akkor a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja szolgál a kezelés jogalapjául.


Adattörlés és tárolási időtartam:

Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Ezen túlmenő tárolás akkor történhet, ha ezt az európai vagy nemzeti törvényhozó a felelősre hatályos uniós jogi rendeletekben, törvényekben vagy egyéb előírásokban előírta. Az adatok zárolása vagy törlése akkor is megtörténik, ha egy a nevezett jogszabályok által előírt tárolási határidő letelik, hacsak az adatok további tárolását szerződéskötés vagy szerződés teljesítése szükségessé nem teszi.


Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Személyes adatok gyűjtésére csak akkor kerül sor, ha Ön azokat magától, például megrendelés végrehajtásához, egy felméréshez, egy kiíráshoz vagy személyre szabott szolgáltatásokra regisztráláshoz közli. Ott tájékoztatást kap a tervezett kezelési célról, és szükség esetén a tároláshoz jóváhagyását kérjük.

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatokat az Ön beleegyezése nélkül csak a megrendelés lebonyolításához vagy ajánlatkérése feldolgozásához használjuk és adott esetben az illetékes konszerntársaságnak adjuk tovább. Csak az Ön beleegyezésével használjuk ezen túlmenően az Ön adatait egy a Roto Frank DST Vertriebs-GmbH felelősségi körében kezelt, központilag vezetett ügyfél- és érdeklődő-adatbázisban, és gyűjtjük egybe adatait a Roto konszernben. Ezen adatok használata a piaci és közvélemény-kutatási hirdetés céljaira korlátozódik, és kizárólag az EU-n belüli konszerntársaságok számára lehetséges. Mindenkori beleegyezését jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.

Adatait az átvitel és kezelés előtt titkosítjuk, hogy azokat jogosulatlan személyek hozzáférésétől megvédjük. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a titkosítatlanul küldött e-maileket nem hozzáférés ellen védett módon küldjük.

Adatait nem értékesítjük, adjuk bérbe vagy bocsátjuk az itt leírttól eltérő más módon harmadik fél rendelkezésére. Személyes adatokat állami intézmények vagy hatóságok részére csak kényszerítő erejű nemzeti jogszabályok keretében küldünk. Munkatársainkat, ügynökségeinket és kereskedőinket szigorú titoktartásra kötelezzük.


Kapcsolat

Ön e-mail címünkön vagy telefonon léphet velünk kapcsolatba. Az ilyen módon elküldött személyes adatokat természetesen kizárólag arra a célra használjuk, amelyből azokat a kapcsolatfelvételkor a rendelkezésünkre bocsátotta.

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapunkon olyan adatokat kérdezünk, amelyek a kapcsolatfelvételhez nem szükségesek, ezeket mindig opcionálisként jelöljük meg. Ezek az adatok kérése konkretizálására és jobb lebonyolítására szolgálnak. Ezen adatok megadása kifejezetten önkéntesen és az Ön beleegyezésével történik. Amennyiben itt kommunikációs csatornákra vonatkozó (például e-mail cím, telefonszám) adatokról van szó, ezenkívül Ön abba is beleegyezik, hogy Önt szükség esetén e kommunikációs csatornán keressük meg, hogy kérését megválaszoljuk.

Ezt a beleegyezést jövőbeli hatállyal természetesen bármikor visszavonhatja. Forduljon ehhez adatvédelmi megbízottunkhoz, akinek kapcsolatfelvételi adatait alul találja.


Partnerkereső funkció

Tetőablakaink beépítéséhez irányítószáma megadásával profi partnereket találhat az Ön közelében. Az így gyűjtött irányítószámot csak a megjelenítés céljából tároljuk és azt nem adjuk továbbadás harmadik személyek. Ugyanez vonatkozik az Ön közelében található szakkereskedők keresésére is.


Garanciarendelés / garanciális utáni megrendelés / javítási megrendelés

Ha garanciális megrendeléssel, garanciális utáni megrendeléssel vagy javítási megrendeléssel fordul hozzánk, adatait feldolgozás céljából továbbíthatjuk valamelyik külső szervizpartnerünkhöz. Az átadott adatokat kizárólag szükségletalapú költségbecslés elkészítésére használja fel, és elküldi az Ön által megadott elérhetőségekre. Az adatok további továbbítására és felhasználására nem kerül sor. Az átutalás a megrendelés gyors feldolgozására szolgál.


Megrendelés tisztázása telefonon

Ha telefonon fordul hozzánk egy megrendelés tisztázására, kötelező adatként szükségünk van szervizmegrendelése üzenetszámára.


Szerviz-állapotlekérdezés

Megrendelése állapotát online módon megtekintheti weboldalunkon. Ehhez a belépési igazolással hozzáférési adatokat kap. Megrendelése állapot-lekérdezéséhez az illetékes tetőfedőnek is hozzáférése van. Az állapot-lekérdezés keretében semmilyen más személyes adatot nem gyűjtünk Önről. Az adatok csak azt szolgálják, hogy Ön és a tetőfedő betekinthessen a folyamat lebonyolításába.


Szerviz-lebonyolítás alkalmazásból

Szervizmunkatársaink, akik Önnél a helyszínen a szervizmegrendelést végrehajtják, az alkalmazásban rögzített megrendelési adatokhoz a megrendelés lebonyolítására vonatkozó adatokat jegyeznek be, valamint annak elvégzését rögzítik. A megrendelés befejezése után szükségünk van az Ön digitális aláírására az elvégzett munka igazolására. Ezután kap egy elvégzési üzenetet, amely az Ön által a megrendelés ügyintézéséhez megadott e-mail címre vagy postai úton érkezik Önhöz.


Megelégedettségi kérdőív

A megrendelés befejezése után egy megelégedettségi kérdőívet küldünk Önnek, amelyet az onlineumfragen.com oldalon keresztül bonyolítunk le. A megelégedettségi kérdőív kitöltése önkéntes. Az ekkor Öntől gyűjtött személyes adatok szervizfolyamatunk optimalizálására szolgálnak.


Pályázatok

Pályázati portálunkon pályázhat a Roto Frank DST Hungary Kft. vállalathoz. Online pályázatát titkosított kapcsolaton keresztül közvetlenül a személyzeti osztályra továbbítjuk és természetesen bizalmasan kezeljük. Adatait természetesen kizárólag pályázata kezeléséhez használjuk és nem adjuk tovább a Roto konszernen kívüli harmadik fél részére. .

A pályázati eljárás keretében végzett adatkezelésre vonatkozó további információk pályázati portálunk adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. Ha Ön egy bizonyos állásra pályázott és azt már betöltötték, vagy Önt egy másik állásra ugyancsak vagy még inkább alkalmasak találjuk, szívesen továbbítanánk pályázatát a vállalaton belül. Kérjük, közölje velünk, ha a továbbításhoz nem járul hozzá. Személyes adatait a pályázati eljárás befejezése után azonnal töröljük, ill. legfeljebb 6 hónap után, amennyiben nem adta kifejezett beleegyezését adatai hosszabb idejű tárolására. .

Kérjük, vegye figyelembe, hogy pályázatokat kizárólag a pályázati portálon kínálunk. Amennyiben mégis e-mailben szeretne nálunk pályázni, kifejezetten felhívjuk rá a figyelmét, hogy az e-mail mellékletei nincsenek titkosítva.


Adatküldés más konszernvállalatok részére

Adatait a Roto konszernen kívüli harmadik fél részére alapvetően nem küldjük el, hacsak erre nem vagyunk törvényileg kötelesek, vagy az adatok továbbadása a szerződéses viszony végrehajtásához szükséges, vagy pedig Ön adatai továbbadásához előzetesen, kifejezetten beleegyezett. Külső szolgáltatók és partnervállalatok csak akkor kapják meg az Ön adatait, amennyiben ez kérése ügyintézéséhez szükséges. Ezekben az esetekben az átadott adatok terjedelme azonban a szükséges minimumra korlátozódik. Amennyiben szolgáltatóink az Ön személyes adataival érintkezésbe kerülnek, gondoskodunk róla, hogy ezek az adatvédelmi törvények előírásait azonos módon betartsák. Kérjük, vegye figyelembe az adott szolgáltatók adatvédelmi tudnivalóit is. A külső szolgáltatások tartalmaiért az adott szolgáltató felelős, ahol a szolgáltatásokat a törvényes követelmények betartása szempontjából az ésszerűség keretein belül ellenőrizzük.


Adatok átadása külső szolgáltatók (adatkezelők) részére

Adatait akkor adjuk tovább szolgáltató partnereknek, amennyiben ezek a mi megbízásunkból tevékenykednek és a Roto Frank DST Hungary Kft. vállalatot szolgáltatásai végzésében támogatják. .

Az Ön személyes adatainak megbízott szolgáltató általi kezelése a GDPR 28. cikke alapján megbízásból végzett adatkezelés keretében történik. .

Az előzőekben megnevezett szolgáltatók csupán olyan személyes információkhoz kapnak hozzáférést, amelyek az adott tevékenység teljesítéséhez szükségesek. Tilos e szolgáltatók számára az Ön személyes információinak továbbadása vagy más célokra, különösen saját üzleti célokra történő felhasználása. .

Amennyiben külső szolgáltatók az Ön személyes adataival érintkezésbe kerülnek, jogi, műszaki és szervezési intézkedésekkel, valamint rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottuk, hogy ezek is betartsák a hatályos adatvédelmi előírásokat. .

Személyes adatait nem adjuk tovább más vállalatoknak kereskedelmi célból.


Weboldal-optimalizálási eszközök

A személyes adatok weboldal-optimalizálási eszközökkel történő gyűjtése keretében hivatkozunk a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja és a 47. sz. mérlegelési ok szerinti jogos érdekünkre. Eszerint a közvetlen hirdetés általában jogos érdeket jelent. Az Ön érdekei, alapjogai és alapszabadságai emellett nem haladják meg hirdetési érdekünket, mivel Önt adatvédelmi nyilatkozatunk keretében átfogóan tájékoztattuk az adatgyűjtésről, és Ön ezt bármikor elutasíthatja (a link vagy a böngésző beállításai segítségével). Ezenkívül csupán névtelen követést alkalmazunk.


Sütik

Oldalaink néhány részén úgynevezett sütiket (cookie-k) használunk. A süti olyan kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal helyez el az Ön merevlemezén. A sütik az Ön számítógépén semmilyen kárt nem okoznak és nem tartalmaznak vírusokat. Internetoldalaink sütijei semmiféle személyes adatot nem gyűjtenek. A sütikben lévő információkat arra használjuk, hogy megkönnyítsük Önnek oldalaink használatát és azokat az Ön igényeihez igazítsuk. .

Oldalainkon mind munkamenet-sütiket, mind állandó sütiket használunk. A munkamenet-sütik olyan ideiglenes sütik, amelyek a felhasználó internetböngészőjében vannak eltárolva a böngészőablak bezárásáig és ezáltal a munkamenet-sütik törléséig. Az állandó sütik ismételt látogatásokra szolgálnak, és azok a felhasználó böngészőjében meghatározott ideig vannak eltárolva (általában 1 évig vagy hosszabb ideig). Ezek a sütik nem törlődnek a böngésző bezárásakor. E fajta sütik arra szolgálnak, hogy a felhasználó preferenciái ismét felhasználhatók legyenek, amint az az oldalra visszatér. .

Természetesen weboldalunkat sütik nélkül is megtekintheti. Ha nem szeretné a sütik számítógépén való tárolását, böngészője rendszerbeállításaiban inaktiválhatja a megfelelő opciót. A tárolt sütiket bármikor törölheti böngészője rendszerbeállításaiban. Ennek részletes működése böngészője gyártójának útmutatójában található. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy webszolgáltatásunk sütik nélkül esetleg csak korlátozottan használható.


Hírlevélküldés

Honlapunkon lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Annak érdekében, hogy az e-mail cím megadásakor ne történjen hiba, az úgynevezett dupla opt-in eljárást alkalmazzuk: miután megadta az e-mail címét a regisztrációs mezőbe, küldünk egy megerősítő linket. Csak akkor kerül fel az e-mail címe a levelezőlistára, ha rákattint erre a megerősítő linkre. Az Ön regisztrációja és az elektronikus kapcsolattartási adatainak ebből eredő feldolgozása önkéntes, és ezért a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Ön hozzájárulásán alapul.
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez egyszerűen küldjön egy rövid üzenetet a akos.horvath@roto-frank.com
e-mail címre, vagy kattintson a hírlevél végén található "Leiratkozás" gombra!
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mérjük a hírlevél sikerét és értékeljük a felhasználói magatartást. A megfelelő nyomon követési technológiák használatával lehetővé válik számunkra, hogy nyomon kövessük és értékeljük az Ön és hírleveleink közötti interakciókat. Az így kapott adatok lehetővé teszik számunkra, hogy a hírlevelet az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Olyan alapvető információkat gyűjtünk, mint például a megnyitási arány, valamint információkat arról, hogy mikor olvassa hírlevelünket, milyen linkekre kattint benne, és így hírlevelünket a feliratkozóink érdeklődési köréhez tudjuk igazítani. Az adatfeldolgozás jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, ha a "Leiratkozás" gombra kattintva leiratkozik hírlevelünkről.
Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információkat talál az adatvédelemről és különösen az Ön személyes adatainak feldolgozásáról.
 

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google a weboldal Ön általi használatát kiértékeli, hogy jelentéseket állítson össze a weboldal-aktivitásokról, és hogy további szolgáltatásokat végezzen a weboldal üzemeltetője számára a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban.

A hamburgi adatvédelmi és információ-szabadsági megbízott és a Google között a Düsseldorfi Kör határozata (hatókörmérési elemzési eljárások adatvédelem szempontjából megfelelő végzése internet-szolgáltatásoknál) alapján folytatott egyeztetés óta a Google Analytics adatvédelem szempontjából megfelelő és panaszmentes használata bizonyos feltételekkel lehetséges. Természetesen tartjuk magunkat ezekhez az előfeltételekhez. Különösen arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics-et a „gat._anonymizeIp();” kóddal egészítettük ki, hogy az IP-címek név nélküli rögzítését (úgynevezett IP-maszkolás) biztosítsuk. IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről kötött egyezmény más tagállamaiban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-cím a Google egy egyesült államokbeli szerverére történő továbbítására és ott történő rövidítésére. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet a Google más adataival nem vezetjük egybe. A használati feltételekre és adatvédelemre vonatkozó további információk a www.google.com/analytics/terms/de.html, ill. www.google.de/intl/de/policies/ oldalakon találhatók. .

A Google Analytics ugyancsak úgynevezett „sütiket” használ. A süti által a weboldal használatáról készített információkat általában a Google egy egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják. A sütik eltárolását böngésző szoftvere megfelelő beállításával akadályozhatja meg; felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ekkor adott esetben nem tudja e weboldal összes funkcióját teljeskörűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a süti által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve IP-címét) Google részére történő rögzítését, valamint ezen adatok Google általi kezelését, ha a böngésző-beépülőt letölti és telepíti. Ha erre kattint, egy olyan elutasító sütit állíthat be, amely adatai jövőbeni gyűjtését e weboldal meglátogatásakor megakadályozza:a Google Analytics inaktiválása.


Google Címkekezelő

Az átláthatóság érdekében felhívjuk rá a figyelmet, hogy a Google Címkekezelőt használjuk. A Google Címkekezelő maga nem gyűjt személyes adatokat. A címkekezelő megkönnyíti címkéink beillesztését és kezelését. A címkék olyan kis kódelemek, amelyet többek között arra szolgálnak, hogy a forgalmat és a látogatói viselkedést mérjék, az online hirdetés és a közösségi csatornák hatását felmérjék, a remarketinget és a célcsoportokra való irányultságot beállítsák, valamint a weboldalakat teszteljék és optimalizálják. A címkekezelőt a Google Analytics és GA Audience Google szolgáltatásokhoz használjuk. Ha inaktiválást végzett, ezt az inaktiválást a Google Címkekezelő figyelembe veszi. A Google Címkekezelőről további információk a www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html oldalon találhatók.


Google Analytics Remarketing

Weboldalaink a Google Analytics Remarketing funkcióit a Google AdWords és Google DoubleClick eszközökön túlnyúló funkcióival együtt használják. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. .

E funkciók lehetővé teszik a Google Analytics Remarketing-gel létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását a Google AdWords és Google DoubleClick eszközökön túlnyúló funkcióival. Ilyen módon azok az érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetési üzenetek, amelyeket egy végfelhasználói eszközön (pl. mobiltelefonon) korábban tapasztalt használati és böngészési viselkedés függvényében Önre szabtak, másik végfelhasználói eszközén (pl. tableten vagy PC-n) is megjeleníthetők. .

Ha erre vonatkozóan beleegyezését adta, a Google e célból összekapcsolja web- és alkalmazási/böngészési folyamatait az Ön Google fiókjával. Ilyen módon minden olyan végfelhasználói eszközön, amelyen Google fiókjával bejelentkezik, ugyanazon személyre szabott hirdetési üzenetek állíthatók be. .

E funkció támogatására a Google Analytics rögzíti a felhasználó Google-hitelesítésű azonosítóit, amelyeket ideiglenesen összekapcsol a mi Google Analytics adatainkkal, hogy célcsoportokat definiáljon és hozzon létre az eszközökön túlnyúló hirdetések megjelenítéséhez. .

Az eszközökön túlnyúló remarketinget/célkiválasztást oly módon utasíthatja el, hogy a személyre szabott hirdetés Google fiókjában inaktiválja; kövesse ehhez a következő linket: https://safety.google/intl/de/privacy/ads-and-data/.

A rögzített adatok Google fiókjában történő gyűjtése kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik, amelyet a Google részére megadhat vagy ott visszavonhat (GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja). Olyan adatgyűjtési folyamatoknál, amelyek nem az Ön Google fiókjában vannak összegyűjtve (pl. mert nincsen Google fiókja vagy az adatgyűjtést elutasította), az adatok rögzítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontján alapul. A jogosult érdek abból adódik, hogy a weboldal üzemeltetője érdekelt a weboldal látogatóinak név nélküli, hirdetési célú elemzésében. .

További információk és az adatvédelmi rendelkezések a Google adatvédelmi nyilatkozatában a www.google.com/policies/technologies/ads/ oldalon találhatók.


Google reCaptcha

Kapcsolatfelvételi űrlapunk nemkívánatos használat elleni biztosítására a Google Inc. cég reCaptcha szolgáltatását használjuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi annak megkülönböztetését, hogy az adatbevitelt ember vagy rosszindulatúan vagy automatizáltan egy gép (spambot) végzi-e. E célból IP-címét és szükség esetén a Google Inc. által a reCaptcha szolgáltatáshoz szükséges további adatokat továbbítunk a Google Inc. részére. Ezen adatokra a Google Inc. eltérő adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. Ezeket itt találja: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Meta 

Közös felelősség: A Roto Frank DST Vertriebs-GmbH és a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország) közösen felelősek az adatok gyűjtéséért és továbbításáért e folyamat részeként. A közös felelősségvállalásról a Facebookkal megfelelő megállapodást kötöttünk, amely itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ez meghatározza a GDPR szerinti kötelezettség teljesítésére vonatkozó, a közös felelősségre vonatkozó megfelelő feladatokat. A Facebook adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei, valamint adatai itt érhetők el: https://www.facebook.com/about/privacy

  

a) Konverzió mérés a Facebook látogatói akció pixelével 

Weboldalunkon a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") "látogatói cselekvési pixelét" használjuk. Segítségével nyomon tudjuk követni a felhasználók cselekedeteit, miután láttak vagy rákattintottak egy Facebook-hirdetésre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célokból nyomon kövessük a Facebook hirdetések hatékonyságát. Az így gyűjtött adatok nem személyesek számunkra, azaz nem látjuk az egyes felhasználók személyes adatait. Ezeket az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, amelyről ismereteinknek megfelelően tájékoztatjuk Önt. A Facebook összekapcsolhatja ezeket az adatokat az Ön Facebook-fiókjával, és saját reklámcélokra is felhasználhatja azokat, a Facebook adathasználati szabályzatának megfelelően www.facebook.com/about/privacy/
A Facebook pixel kizárólag az Ön hozzájárulásával kerül felhasználásra. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. 

  

b) Facebook hirdetések 

A Facebookon keresztül úgynevezett "Facebook hirdetéseket" helyezünk el, hogy felhívjuk a figyelmét termékeinkre és szolgáltatásainkra. Ennek során a Facebook által előre meghatározott felhasználói csoportnak hirdetést játszunk le a portálon. A felhasználói csoport személyes adataihoz nem férünk hozzá. A hirdetésünkre kattintva Ön átirányításra kerül a weboldalunkra, ahol a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kapcsolatba léphet velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon személyes adatokat hagy meg, akkor hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy ezeket az adatokat feldolgozzuk az Ön reklámcélú megszólítása érdekében. 

  

c) Facebook egyéni célcsoportok 

A használat alapú online hirdetés részeként a weboldalon a Facebook Custom Audiences termékét (Facebook Custom Audiences1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) is használják. Alapvetően egy nem visszafordítható és nem személyes ellenőrző összeg (hash-érték) generálódik az Ön használati adataiból, amely elemzési és marketing célokra továbbítható a Facebooknak. A folyamat során egy Facebook süti kerül beállításra. A weboldalon végzett tevékenységeiről (pl. böngészési viselkedés, meglátogatott aloldalak stb.) információkat rögzítünk. Az Ön IP-címét tárolják és felhasználják a hirdetések földrajzi célzásához.  Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az adatvédelmi beállításokról további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál. 
A Facebook Cusotm Audiences csak az Ön hozzájárulásával kerül felhasználásra. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. 

  

d) Facebook CAPI 

Weboldalunkon a Facebook Conversion API-t (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) használjuk. További információkat itt talál: https://www.facebook.com/about/privacy A szerveroldali eseménykövető eszköz használata során a látogatóktól személyes adatokat kezelünk használati adatok (meglátogatott weboldalak, a tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők stb.), meta/kommunikációs adatok (eszközinformációk, IP-címek stb.) és helymeghatározási adatok (az eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információk) formájában. 
A Facebook Conversion API egy olyan adatinterfész, amelyen keresztül a weboldal felhasználói viselkedésére vonatkozó személyes adatokat továbbítják a Facebooknak értékelés céljából. Ez lehetővé teszi, hogy a hirdetések a felhasználói viselkedésnek megfelelően jelenjenek meg. 
A Facebook Conversion API kizárólag az Ön hozzájárulásával kerül felhasználásra. A jogalap a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. a) pontja. 

 

OptiMonk

Az OptiMonk Visszajelzés funkcióját használjuk a honlapunkon, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a weboldal kínálatát és élményét. Az OptiMonk technológiájának használatával egy felugró ablak jelenik meg a honlapunkon, ahol értékelheti a honlapunkat, majd hozzászólhat. Az Ön értékelésén és megjegyzésén kívül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk Önről. Az OptiMonk sütiket és más technológiákat használ a felugró ablak megjelenítéséhez, valamint az Ön értékelésének és megjegyzésének rögzítéséhez és számunkra történő elérhetővé tételéhez. Ez a szolgáltatás megköveteli, hogy begyűjtsük az Ön által használt eszköz IP-címét. Ezt azonban csak anonimizált formában gyűjtjük és tároljuk a honlap használata során. Az OptiMonknak szerződésben tiltott a nevünkben gyűjtött adatokat értékesíteni.
Az OptiMonk szolgáltatás használatával kapcsolatos adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Az OptiMonk felugró ablakban adott értékelésével és megjegyzésével Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához.
Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken találhatók.


Közösségi könyvjelzők

Weboldalainkon úgynevezett közösségi könyvjelzők (Facebook, YouTube, Twitter, Xing) vannak elhelyezve. A közösségi könyvjelzők olyan internetes könyvjelzők, amelyekkel az ilyen szolgáltatások használói linkeket és hírüzeneteket gyűjthetnek. Ezek weboldalunkon csupán a megfelelő szolgáltatásokhoz vezető linkként vannak beillesztve. A beillesztett grafikára kattintva Ön az adott szolgáltató oldalára jut, azaz csak ekkor jutnak tovább a felhasználói információk az adott szolgáltatóhoz. A személyes adatai e weboldalak használatakor történő kezelésére vonatkozó információk az adott szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben találhatók.


Adatbiztonság

A Roto Frank DST Hungary Kft. vállalat műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket tesz, hogy az Ön általunk kezelt adatait véletlen vagy szándékos manipulációk, veszteség, tönkremenetel vagy jogosulatlan személyek hozzáférése ellen védje. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.


Az érintettek jogai

Ha az Ön személyes adatait kezeljük, Ön érintett a GDPR értelmében, és Önt az alábbi jogok illetik meg a felelőssel szemben:


Tájékozódási jog a GDPR 15. cikke szerint

Követelheti tőlünk annak igazolását, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat kezelünk. Ha az Ön személyes adatait kezeljük, a GDPR 15. cikkében megnevezett további tájékozódási jogok illetik meg.


Helyesbítési jog

Ha az általunk gyűjtött adatai helytelenek vagy hiányosak, követelheti tőlünk azok haladéktalan helyesbítését a GDPR 16. cikke szerint.


A kezelés korlátozásának joga

A GDPR 18. cikke feltételei szerint ezenkívül adott körülmények között az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását is követelheti.

A korlátozás után adatait csak az Ön beleegyezésével vagy más természetes vagy jogi személy jogi igényeinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelmére, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke okából szabad kezelni. Tájékoztatjuk, mielőtt a korlátozás megszűnik.


Törlési jog

A GDPR 17. cikke (1) bekezdése szerinti valamely ok fennállása esetén követelheti tőlünk az érintett személyes adatok törlését, hacsak nem áll fenn a GDPR 17. cikke (3) bekezdése szerinti törlési kötelezettség alóli kivétel.


Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette velünk szemben a helyesbítési, törlési vagy a kezelés korlátozására való jogot, a GDPR 19. cikke szerint kötelesek vagyunk ezt személyes adatai valamennyi címzettjével ezt közölni, kivéve, ha a közlés lehetetlen vagy aránytalanul nagy ráfordítással jár. Ezenkívül joga van arra, hogy a címzettektől tájékoztassuk. Önt megilleti az a jog a felelőssel szemben, hogy ezekről a címzettektől tájékoztassuk.


Az adathordozhatóságra való jog

Ezenkívül joga van arra a GDPR 20. cikke szerint, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tőlünk géppel olvasható formátumban kapja meg és az adatokat akadályoztatás nélkül egy másik felelőshöz továbbítsa, amennyiben a GDPR 20. cikke (1) bekezdése a) pontja feltételei fennállnak, vagy azt kérje, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik felelőshöz továbbítsuk, amennyiben ez műszakilag megvalósítható és ez más személyek szabadságait és jogait nem befolyásolja kedvezőtlenül. Ez a jog nem érvényes személyes adatok olyan kezelésére, amely közérdekű feladat teljesítéséhez vagy közhatalom gyakorlásához szükséges.


Tiltakozási jog

Joga van, hogy bármikor tiltakozzon a Roto Frank DST Hungary Kft. vállalattal szemben az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja szerint. .

A továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, hacsak a kezelésre vonatkozó jogos indokok nem haladják meg az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a kezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét nem szolgálja.


Az adatvédelmi jogi beleegyezési nyilatkozat visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult adatvédelmi jogi beleegyezési nyilatkozatát a Roto Frank DST Hungary Kft. vállalatnak adott nyilatkozatával visszavonni. A beleegyezés visszavonása a beleegyezés alapján a visszavonásig történt kezelés jogszerűségét nem érinti.


A felügyeleti hatóságnál tett panasz joga

Ön bármikor jogosult bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezhető jogsértés tagállamában, ha véleménye szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ezen rendelkezést sérti.


Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Ezt a létrehozott adatvédelmi nyilatkozatot az internet vagy szolgáltatásunk továbbfejlesztés során folyamatosan aktualizáljuk. A módosításokat ezen az oldalon időben közzétesszük. Ahhoz, hogy adatvédelmi rendelkezéseink aktuális állapotáról tájékozódjon, célszerű ezt az oldalt rendszeresen meglátogatni.


Adatvédelmi megbízott:

Adatvédelmi megbízott Horváth Ákos

E-mail: akos.horvath@rotofrank.com

 

Kapcsolatfelvétel:

Roto Frank DST Hungary Kft.

H-9461 Lövő, Kossuth Lajos utca 25.

Tel: +36 99 534 200

E-mail: roto-ese@rotofrank.com

 

autorenew